Regulamin

Regulamin świadczenia usług w serwisie BeActive.plI Postanowienia ogólne

§ 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług w ramach serwisu internetowego www.BeActive.pl, zwanego dalej "Serwisem".

§ 2. Korzystanie z Serwisu jest całkowicie bezpłatne. Serwis jest zbiorem interaktywnych stron WWW umożliwiających Użytkownikom w szczególności dzielenie się informacjami, komunikowanie się, umieszczanie własnych treści, w tym treści audiowizualnych i graficznych oraz przeglądanie treści zamieszczonych przez innych Użytkowników (serwis społecznościowy).

§ 3. Właścicielem Serwisu jest Firma MilleSoft, Tropiszów 224, 32-126 Igołomia, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 9442036152, REGON 120486975, e-mail office(malpa)millesoft.pl zwana dalej "Usługodawcą".

II Zasady uczestnictwa w serwisie

§ 4. 1. Zabronione jest publikowanie w Serwisie przez Użytkowników treści niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym, prawem miejscowym oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, a w szczególności:
1) treści powszechnie uznawanych za obraźliwe,
2) treści propagujących przemoc, nienawiść oraz podżegających do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia,
3) treści naruszających prawa osób trzecich,
4) treści w jakikolwiek sposób szkodzących Serwisowi,
5) jakiejkolwiek formy reklamy lub promocji serwisów WWW innych niż Serwis, w tym zamieszczanie adresów WWW prowadzących do stron innych niż strony Serwisu,
6) treści wprowadzających w błąd innych Użytkowników,
7) rejestracja wielu kont
2. W celu prezentacji dodanej treści Użytkownik wyraża zgodę na bezterminowe wykorzystanie oraz edycję treści (w tym tekstowej, audiowizualnej i graficznej) dodanej do Serwisu.
3. Usługodawca ma prawo usunąć treści zamieszczone w Serwisie przez Użytkownika, jeżeli naruszają one warunki niniejszego regulaminu.

III Zasady przetwarzania danych osobowych

§ 5. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w sposób określony przepisami niniejszego rozdziału oraz zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

IV Odpowiedzialność

§ 6. W ramach świadczonych usług Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
1) szkody powstałe w wyniku wadliwego działania systemów niezależnych od Usługodawcy, w szczególności sieci telekomunikacyjnych;
2) szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej;
3) treść korespondencji wysyłanej przez Użytkowników;
4) udostępnienie przez Użytkowników hasła lub innych danych umożliwiających zalogowanie w Serwisie osobom trzecim;
5) szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez Użytkownika postanowień Regulaminu.

§ 7. 1. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści, w szczególności oświadcza, że są one zgodna ze stanem faktycznym i prawnym, nie naruszają prawa powszechnie obowiązującego, nie narusza prawa miejscowego oraz praw osób trzecich a także postanowień niniejszego Regulaminu. Użytkownik oświadcza , że posiada prawa do zamieszczanych treści w serwisie w tym audiowizualnych i graficznych.
2. Treści zamieszczane w Serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zastosowania się do jakichkolwiek informacji zamieszczonych w Serwisie.

3. Treści zamieszczane przez Użytkowników mogą być widoczne w Serwisie po ich zaakceptowaniu przez Usługodawcę.

V Zmiany regulaminu

§ 8. 1. Regulamin może zostać zmieniony przez Usługodawcę.
2. W przypadku dokonania zmian Użytkownik zostanie o nich powiadomiony poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią przed zalogowaniem na konto, oraz drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji konta.
3. Zmiany wchodzą w życie nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu lub/i poinformowania Użytkownika w sposób określony w ust. 1.
4. Zalogowanie na konto i korzystanie z Serwisu oznacza akceptację zmian Regulaminu dokonanych przez Usługodawcę.
5. Brak akceptacji zmian w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym Użytkownik dowiedział się o zmianie Regulaminu jednoznaczne jest z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług.

VI Polityka Cookies

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądŸ informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

VII Przepisy przejściowe i końcowe

§ 9. 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.08.2015
2. Treść Regulaminu dostępna jest pod adresem http://beactive.pl/regulamin.

Używamy cookies w celach świadczenia usług i statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza,
że cookies będą one umieszczane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się więcej »
Zamknij informację