Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Adres:

Matejki 2, 41-800 Zabrze (śląskie)

Email:

sekretariat@mosir.zabrze.pl

Telefon:

32 271 63 40, 32 271 66 40

Strona internetowa:

www.mosir.zabrze.pl
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu został powołany do życia decyzją Prezydenta Miasta Zabrze nr 47/77 z dnia 29.12.1977 r. Decyzja ta stanowiła o powołaniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zabrzu z dniem 1 stycznia 1978 r. jako zakładu budżetowego. Tak powołany MOSiR Zabrze działał zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie, wydanymi na podstawie Prawa budżetowego. Zgodnie z tą decyzją, bezpośredni nadzór nad działalnością powołanej jednostki organizacyjnej sprawował Kierownik Wydziału Kultury Fizycznej i Sportu.